facebook
Mniej nielegalnego oprogramowania w Polsce, jego wartość to 447 mln dolarów
27 maja 2016

48 proc. oprogramowania w Polsce jest wykorzystywana bez licencji - wynika z badania BSA Global Software Survey. To najlepszy wynik naszego kraju w historii, o 3 pkt. proc. niższy w porównaniu z poprzednią edycją badania z 2013 r.

W 2007, 2011 i 2013 r. wskaźnik korzystania z nielegalnego oprogramowania wyniósł odpowiednio 57 proc., 53 proc. i 51 proc.

Szacowana, łączna wartość rynkowa nielegalnego oprogramowania wykorzystywanego w Polsce w 2015 r. wyniosła 447 mln USD (536 mln USD w 2013 r.).

Na zmianę wysokości polskiego wskaźnika - według firmy badawczej IDC, współtwórcy raportu - mają wpływ trendy obserwowane w kraju: płaski pod względem cenowym rynek komputerów osobistych, stosunkowo długi okres użytkowania zakupionego urządzenia, spadek zainteresowania niemarkowymi urządzeniami często wyposażonymi w oprogramowanie wątpliwego pochodzenia oraz coraz większa popularność licencjonowanego oprogramowania wśród firm i przedsiębiorstw.

Badania, w których wzięli udział prywatni użytkownicy, dyrektorzy IT i użytkownicy komputerów w firmach i korporacjach potwierdzają, że nielicencjonowane oprogramowanie jest nadal w powszechnym użyciu. Jednak korzystanie z niego to ryzykowna gra. Wynika to ze ścisłego związku między nielicencjonowanym a złośliwym oprogramowaniem, a co za tym idzie zagrożeniem cyberatakami. Koszty zainfekowania złośliwym oprogramowaniem są ogromne - tylko w 2015 r. cyberataki kosztowały firmy na świecie łącznie ponad 400 mld USD.

39 proc. oprogramowania zainstalowanego w 2015 r. na komputerach na całym świecie nie było prawidłowo licencjonowane. Oznacza to spadek w porównaniu z 43 proc. odnotowanymi w poprzednim badaniu BSA z 2013 r.

Także w niektórych krytycznych branżach wskaźnik wykorzystywania nielicencjonowanego oprogramowania jest dość wysoki. Przykładowo w sektorach takich jak bankowość, ubezpieczenia czy obrót papierami wartościowymi wynosi on 25 proc.

Dyrektorzy odpowiedzialni za środowiska IT szacują, że 15 proc. pracowników instaluje oprogramowanie w firmowej sieci bez ich wiedzy. Jednak nawet oni nie doceniają skali problemu, bowiem 26 proc. pracowników przyznaje, że instaluje w firmowej sieci nieautoryzowane oprogramowanie.

Paradoksalnie, w świetle powyższych liczb, badanie pokazuje dużą świadomość problemu. Dyrektorzy odpowiedzialni za środowiska IT twierdzą, że najbardziej niepokoi ich perspektywa utraty krytycznych danych wskutek naruszenia zabezpieczeń sieciowych. Twierdzą także, że unikanie cyberzagrożeń to kluczowy powód, dla którego dbają o to, aby oprogramowanie wykorzystywane w ich sieciach było legalne i w pełni licencjonowane. Ponadto w szerszym sondażu przeprowadzonym wśród pracowników, 60 proc. z nich wskazało zagrożenia związane z nielicencjonowanym oprogramowaniem jako kluczowy powód w podjęciu decyzji o przejściu na legalne, w pełni licencjonowane oprogramowanie.

Najwyższy ogólny odsetek nielicencjonowanego oprogramowania występuje w regionie Azji i Pacyfiku (61 proc.), co oznacza spadek o 1 pkt. proc. w porównaniu z raportem BSA z 2013 r. Drugi w kolejności najwyższy wskaźnik odnotowano w Europie Środkowo-Wschodniej (58 proc. - spadek o 3 pkt. proc.), a trzecim pod tym względem regionem jest Bliski Wschód i Afryka (57 proc. - spadek o 2 pkt. proc.). Regionem o najniższym wskaźniku (17 proc.) pozostaje Ameryka Północna, przy czym reprezentuje on znaczną wartość handlową (10 mld USD). Z kolei w Europie Zachodniej ogólny wskaźnik spadł o 1 pkt. proc. w porównaniu do 2013 r. i wynosi obecnie 28 proc., a ogólna średnia w krajach UE to 29 proc.

Badanie Global Software Survey, w tym roku opublikowane pod tytułem "Wykorzystywanie szans poprzez zgodność z licencjami" ("Seizing Oportunity Through License Compliance"), przeprowadzane jest co dwa lata na zlecenie BSA | The Software Alliance przez firmę badawczą IDC. Na początku 2016 r. badaniem objęto użytkowników komputerów osobistych z 32 rynków, w tym ponad 20 tys. użytkowników konsumenckich i biznesowych oraz blisko 2,2 tys. dyrektorów i menedżerów odpowiedzialnych za środowiska IT w swoich organizacjach.

Zostań naszym fanem!