facebook
Dzieci w mobilnym świecie – raport „Smart Kids”
16 sierpnia 2016

Smartfony i tablety są wszechobecne w życiu dorosłych. Jakie jednak znaczenie mają dla dzieci? Badanie poświęcone najmłodszym w mobilnym świecie przeprowadziły firmy Digital Virgo, CamoCode i Mobile Institute. Owocem jest raport „Smart Kids”.

Rośnie pokolenie heavy userów
82% spośród przebadanych 714 rodziców potwierdziło, że ich dzieci korzystają z urządzeń mobilnych. Wszystkie dzieci powyżej 8. roku życia są użytkownikami mobile, a dla dzieci poniżej 2. roku życia ten wskaźnik wyniósł 38%.

Na smartfonizację dzieci duży wpływ mają rodzice. Im bardziej są mobilni, tym większe prawdopodobieństwo, że ich dzieci także korzystają z urządzeń mobilnych.

80% dzieci mobilnych rodziców również używa urządzeń przenośnych. Tymczasem w rodzinach, gdzie opiekunowie nie używają smartfonów/tabletów („raczej nie korzystam” oraz „nie korzystam”), jest to 45% i 22%.

52% dzieci korzysta ze smartfonów lub tabletów rodziców, a 48% z własnych lub własnych i współdzielonych z rodzicami. Można powiedzieć, że 24% dzieci ma swoje urządzenia, do których rodzice nie mają dostępu lub dostęp ten jest bardziej ograniczony.

Dzieci stają się właścicielami telefonów i tabletów w wieku 2–3 lat. Od 15. roku życia korzystają już praktycznie tylko z własnych urządzeń.

Internet najciekawszym źródłem rozrywki
Częstotliwość użytkowania urządzeń mobilnych nierozerwalnie wiąże się z posiadaniem smartfona albo tabletu na wyłączność. Nie zawsze jest to inicjatywa dziecka, które prosi o własne urządzenie. Może ona wyjść także od rodziców, którzy np. z obawy o utratę ważnych danych albo ze względu na potrzebę częstego użytkowania swojego sprzętu decydują się na zakup urządzenia dziecku.

Wiele zależy od rodziców i od tego, jakie mają oni podejście do urządzeń przenośnych. Jeżeli tablet służy głównie do oglądania bajek podczas podróży, może być użyczony przez rodzica na parę godzin.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy użytkownikiem jest dziecko szkolne. Korzysta ono z tabletu jako narzędzia edukacyjnego, smartfon natomiast pozwala rodzicowi utrzymać kontrolę nad często przemieszczającym się dzieckiem.

Jeszcze inaczej jest, kiedy opiekun nie ma odpowiednio dużo czasu dla swojej pociechy. Wtedy urządzenie mobilne ma zastąpić rodzicielską uwagę.

Prawie wszystkie urządzenia mobilne, z których korzystają dzieci, mają dostęp do Internetu. Co prawda większość rodziców twierdzi, że kontroluje aktywność dzieci online, ale wśród wymienianych obaw związanych z bezpieczeństwem dzieci wysoko pojawiają się: narażenie na kontakt z nieodpowiednimi treściami, zainteresowanie nieodpowiednich osób dzieckiem albo samodzielne zakupy w aplikacjach. Wszystkie wspomniane zagrożenia wiążą się z dostępem do Sieci.

(Nie)bezpieczny mobile?
Średnio rodzice wskazują 3–4 zagrożenia związane z mobilnością dzieci. Na liście przewidywanych niebezpieczeństw dominują 2: uzależnienie od urządzenia mobilnego i narażenie dziecka na kontakt z nieodpowiednimi treściami. Oba zagrożenia uzyskują ponad 80% wskazań.

Kolejne wskazywane niebezpieczeństwo to spędzanie zbyt wielu godzin na graniu (pokrewne wobec uzależnienia od urządzenia mobilnego) – odczuwa je 73% zaniepokojonych rodziców. Połowa rodziców obawia się też zagrożenia ze strony obcych osób. 19% obawia się kradzieży urządzenia. Samodzielne zakupy dziecka online niepokoją 33% rodziców.

Martwimy się i jednocześnie podejmujemy działania mające na celu sprawdzenie, co nasze dzieci robią na urządzeniach mobilnych. Przede wszystkim zaglądamy do smartfonów i tabletów: codziennie albo raz na kilka dni.

74% rodziców potwierdziło, że wie, jak z urządzenia mobilnego korzysta ich dziecko. 25% stwierdziło natomiast, że „raczej wie”, co razem daje wynik 99%.

Oprócz zaglądania do urządzeń mobilnych rodzice podejmują także inne działania, by chronić dzieci online, np. instalują blokady rodzicielskie.

O badaniu
Raport „Smart Kids” powstał na podstawie badania ilościowego zrealizowanego przez Mobile Institute na zlecenie Digital Virgo i CamoCode. W ramach badania ilościowego zebrano opinie 714 rodziców.

Wykorzystano responsywne ankiety CAWI (Computer-Assisted Web Interview) emitowane na stronach WWW. Badanie przeprowadzono w okresie grudzień 2015 – luty 2016.

Zostań naszym fanem!