facebook
Uwięzieni w sieciach społecznościowych
18 listopada 2016

Według badania przeprowadzonego niedawno wśród 4 831 aktywnych użytkowników sieci społecznościowych przez Kaspersky Lab w 12 krajach znaczna większość (78%) ankietowanych rozważa zamknięcie swoich kont — ale póki co tylko rozważa. Na takie przemyślenia składa się wiele czynników: najwięcej (39%) użytkowników narzeka na to, że korzystanie z tych serwisów zajmuje im zbyt wiele czasu. Z drugiej strony najważniejszym powodem za tym, aby zostać, jest chęć pozostania w kontakcie z rodziną i znajomymi (62% badanych).

Kluczowe wnioski

78% aktywnych użytkowników sieci społecznościowych, którzy wzięli udział w naszym badaniu, przyznało, że zastanawiało się nad opuszczeniem sieci społecznościowych.
Wśród najważniejszych powodów znalazły się:

  • zmęczenie marnowaniem czasu — 39%,
  • niezgoda na bycie monitorowanym przez gigantów technologicznych — 30%.

Przed zrealizowaniem tej myśli powstrzymuje użytkowników chęć pozostania w kontakcie ze znajomymi i rodziną (odpowiedziało tak 62% osób).
Ogólnie użytkownikom podoba się pomysł programu, który umożliwiałby posiadanie kontroli nad ich cyfrowym życiem (28%), lecz najpierw musieliby sprawdzić jego wygodę
Trzy najważniejsze funkcje takiej usługi z punktu widzenia użytkowników to:

  • możliwość ograniczenia dostępu aplikacji i usług firm trzecich do czyjegoś profilu cyfrowego — 50%,
  • silne szyfrowanie zapisanych danych — 46%,
  • wyspecjalizowane narzędzie do elastycznego zarządzania przechowywanymi informacjami — 34%.

Omówienie wyników

Pierwsze pytanie brzmiało: „Czy kiedykolwiek rozważałeś wypisanie się z sieci społecznościowych?”. Znaczna większość (78%) przyznała, że tak. Wśród nich niewielka część (6% wszystkich ankietowanych) przyznała, że tak naprawdę nienawidzi sieci społecznościowych. Około 17% nigdy nie zastanawiała się nad opuszczeniem. Wyniki te były podobne dla wszystkich badanych krajów: Stany Zjednoczone, Kanada, Zjednoczone Królestwo, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Turcja, Rosja, Brazylia, Meksyk i Japonia.

Dlaczego użytkownicy rozważają wypisanie się z sieci społecznościowych?

Najczęstszym powodem opuszczenia (39% ankietowanych) okazało się rosnące poczucie marnowania czasu. Na drugim miejscu (30% ankietowanych) znalazła się niezgoda na monitorowanie przez gigantów technologicznych każdego ruchu w Sieci. Jednak te dwa powody nie były jednolite we wspomnianych krajach: we Włoszech i Niemczech dwa pierwsze miejsca zajęła troska o swoją prywatność, a użytkownicy w Hiszpanii odeszliby z sieci społecznościowych z powodu monitorowania ich działań. Więcej szczegółowych informacji na temat liczby ankietowanych znajduje się poniżej, w sekcji „Metodologia”.

Jak się spodziewaliśmy podczas przygotowywania ankiety, najbardziej popularnym powodem pozostania była chęć utrzymania kontaktu ze znajomymi i rodziną (62% ankietowanych).

Drugim najczęstszym powodem (21%) było to, że użytkownicy chcą udostępniać innym osobom swoje cyfrowe wspomnienia i wierzą, że sieci społecznościowe są do tego miejscem idealnym. Jeden na sześciu ankietowanych (18%) odpowiedział, że korzysta z konta w sieci społecznościowej do logowania się w innych serwisach.

Ponadto zapytaliśmy użytkowników, czy chcieliby skorzystać z usługi, która umożliwiałaby przechowywanie cyfrowych wspomnień (rozmów, filmów, zdjęć itp.) w jednym miejscu — offline lub w chmurze. Usługa taka dałaby użytkownikom dowolność w podejmowaniu decyzji co do ich kont internetowych bez utraty dostępu do cyfrowych wspomnień. Możliwe by było na przykład opuszczenie sieci społecznościowej bez utraty swojego cyfrowego profilu.

Średnio większość użytkowników wybrała opcję „Tak, ale zależy to od wygody tego narzędzia” (28%). Na drugim miejscu znalazło się spostrzeżenie, że jest to świetny pomysł na własną kopię zapasową (przeciętnie wybrało je 22% respondentów) — najczęściej było ono wskazywane w Brazylii, we Włoszech i w Hiszpanii. Opcja „To moje cyfrowe życie i chcę je zachować dla siebie” była trzecim najczęstszym wyborem (19%).

Następnie zapytaliśmy użytkowników o funkcje, które wg nich byłyby najważniejsze w takim narzędziu: 50% ankietowanych jako najważniejszą wskazała „Możliwość ograniczenia dostępu aplikacjom i usługom firm trzecich do moich cyfrowych wspomnień”. Jednak nie we wszystkich krajach tak było: w Brazylii przeważała obecność funkcji najlepszego w swojej klasie szyfrowania zapisanych danych — druga najczęściej wybierana opcja (przeciętnie 46%) ogólnie. W Rosji najbardziej popularną odpowiedzią było „Specjalne narzędzie do elastycznego zarządzania przechowywanymi informacjami” (nr 3 przeciętnie, wskazany przez 34% ankietowanych globalnie). Zaskoczeniem był dla nas fakt, że tylko 27% ankietowanych wybrało opcję automatycznego wykonywania kopii zapasowej.

Metodologia badania

Badanie trwało siedem tygodni, od początku października do połowy listopada. Ankieta składała się z ośmiu pytań i została przetłumaczona na dziewięć języków: angielski, hiszpański, portugalski, francuski, włoski, niemiecki, rosyjski, japoński i turecki. Została zrealizowana przy użyciu narzędzia Poll Daddy. Link do ankiety rozpowszechniliśmy przy wykorzystaniu opcji płatnego promowania w serwisach Facebook i Twitter w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone i Kanada, oznaczonych na poniższym wykresie jako EN(NA)), Zjednoczonym Królestwie (UK), Hiszpanii (ES), Meksyku (MX), Brazylii (BR), Francji (FR), we Włoszech (IT), Niemczech (DE), Rosji (RU) i Japonii (JP). Nie promowaliśmy akcji w Turcji (TR), ponieważ interesowało nas porównanie wyników w całkowicie organicznym zasięgu.

W pytaniach „Co Cię powstrzymuje przed opuszczeniem [nazwa sieci społecznościowej]?” oraz „Które funkcje premium [nazwa usługi] zainteresowały by Cię?” można było zaznaczyć wiele odpowiedzi (rysunek odpowiednio 2 i 4).

Ogólnie struktura wiekowa respondentów w większości krajów spełnia referencyjny rozkład wieku użytkowników serwisu Facebook dla Brazylii oraz Rosji, biorąc pod uwagę całkowitą liczbę otrzymanych odpowiedzi. Jednak w krajach takich jak Włochy, Niemcy i Stany Zjednoczone i Kanada liczba starszych użytkowników była znacznie większa.

Znacznie różniła się także płeć ankietowanych: średnio we wszystkich regionach było 68% mężczyzn i tylko 29% kobiet (3% nie wybrało żadnej płci lub wolało nie ujawniać tej informacji o sobie). Jedynym krajem posiadającym minimalną różnicę płci badanych osób była Rosja (51% mężczyzn, 47% kobiet, 2% nie odmówiło udzielenia informacji), a największą rozbieżność zanotowano w Brazylii (92% mężczyzn, 7% kobiet).

Zauważyliśmy również znaczny odsetek odpowiedzi „Inne” zarówno w pytaniach o powody odejścia z sieci społecznościowych, jak i powstrzymania od realizacji tego pomysłu. Oznacza to, że istnieją jeszcze inne wnioski z tego badania — opublikujemy je już wkrótce!

Zostań naszym fanem!