facebook
Komputerowy Biathlon X - Regulamin i Zasady
13 października 2014

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w konkursie Komputerowy Biathlon.

2. Organizatorem konkursu „Komputerowy Biathlon” jest serwis internetowy www.av-school.pl. Patronem konkursu jest firma Kaspersky Lab Polska.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich z całej Polski, którzy poprzez rejestrację wyrażą chęć udziału w zabawie.

4. Konkurs rozpoczyna się 3 listopada 2014 r. i kończy się 31 marca 2015 r. Konkurs dzieli się na pięć etapów. Brak udziału w którymkolwiek z etapów nie dyskwalifikuje uczestnika z konkursu.

5. Każdy uczestnik może przystąpić do konkursu tylko jeden raz. Na każde zadanie konkursowe uczestnik przesyła tylko jedną odpowiedź/pracę.

6. Termin zgłaszania prac poszczególnych etapów upływa każdego ostatniego dnia miesiąca, w którym dany etap został ogłoszony.

7. W celu zgłoszenia udziału w konkursie, uczestnik jest zobowiązany przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego informację zawierającą: imię i nazwisko kontaktowy adres e-mail nazwę szkoły adres szkoły adres e-mail szkoły imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

8. Spis uczestników biorących udział w konkursie zostanie opublikowany na stronie internetowej serwisu AV-School.pl.

9. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację nadesłanych materiałów oraz danych osobowych. AV-School.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich prac konkursowych na potrzeby portalu.

10. Każdy z nagrodzonych uczestników zostanie poinformowany o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail.

11. Organizator ma prawo do rozszerzenia listy nagród, przedłużenia terminu trwania konkursu lub zmiany terminu przyznania nagród.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu konkursu.

13. Zgłoszenie i przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem info@av-school.pl.

Zostań naszym fanem!