facebook
Szkoły w europejskiej sieci eTwinning
07 lipca 2014

Idea wspólnej elektronicznej sieci szkolnej jest realizowana z powodzeniem w Unii Europejskiej od 2005 r. za pomocą platformy eTwinning. Głównym miejscem spotkań nauczycieli, dyrektorów i uczniów w sieci jest europejski portal etwinning.net, który stanowi platformę wspólnej pracy, realizowania rozmaitego rodzaju projektów multimedialnych i edukacyjnych. Począwszy od tego roku, eTwinning jest częścią unijnego programu Erasmus+ (na lata 2014–2020).

Główną agorą spotkań w programie jest portal etwinning.net dostępny w 25 wersjach językowych. Do tej pory w serwisie zarejestrowało się już ponad 230 tys. osób, zrealizowano niemal 5,5 tys. projektów edukacyjnych w całej Europie.

Platforma oferuje dostęp do wielu narzędzi sieciowych, dzięki którym możliwa jest żywa współpraca szkół z całej Europy (nie tylko z Unii Europejskiej). Nauczyciele mogą znaleźć partnerów do realizacji własnych, autorskich programów nauczania lub przyłączyć się do inicjowanych przez inne placówki. Partnerzy prowadzący wspólne projekty dzielą się pomysłami, wymieniają przykłady optymalnych rozwiązań edukacyjnych i wspólnie dokonują oceny postępów w nauce swoich grup.

Mapa myśli z Mindomo

Wiele projektów w eTwinning działa na zasadzie pobudzania kreatywności wśród uczniów, poszukiwania niebanalnych rozwiązań i uczenia się efektywnej pracy grupowej. Jedną z pomocnych metod w tym procesie jest zachęcanie grupy do tworzenia mapy myśli, w czym szczególnie pomocne może być korzystanie z rumuńskiego serwisu Mindomo. Dzięki zgrabnej aplikacji, którą można w łatwy sposób zainstalować do używanej przeglądarki, grupa (lub nauczyciel) może zapisywać i w każdej chwili wracać do wspólnie wymyślonych pomysłów i rozwiązań. Tego rodzaju burze mózgów w Mindomo można następnie pokazać w formie odpowiedniej grafiki, w której poszczególne pomysły łączą się tworząc grupową mapę myśli.

Żywa nauka języka

Dzięki eTwinning skuteczniej i szybciej można prowadzić zajęcia z nauki języków obcych. Nie chodzi tylko o angielski. Za pomocą internetowych serwisów MYLO lub Voki można efektywniej i w ciekawszy sposób angażować uczniów w praktykowanie umiejętności językowych. Wiadomo że jedną z barier w nauce języka jest niemożność przełamania lęku przed mówieniem w danym języku. W ramach eTwinning, wykorzystując np. proste ćwiczenia w serwisie MYLO, można ten lęk przełamywać. Uczniowie za każde dobrze wykonane ćwiczenie otrzymują punkty i nagrody, dzięki którym możliwa jest rywalizacja zarówno na poziomie danej klasy, jak i uczniów z grup w tym samym projekcie, ale z innych miast czy krajów. Tworzony jest też ranking szkół, co dodatkowo motywuje do wytężonej nauki.

Z kolei aplikacja Voki, dzięki temu, że pozwala uczniom zachować anonimowość, zwiększając ich pewność siebie w wykonywaniu zadań językowych, szybciej i łatwiej doprowadza do przełamywania barier językowych. Poza tym Voki umożliwia wysyłanie komunikatów w określonym języku za pośrednictwem e-maila, poprzez Twitter czy facebook, a także publikowanie ich na swoim blogu.

Społeczność w edukacji

Wykorzystując w swoim projekcie eTwinning serwisy Voki czy MYLO należy mieć dostęp do pracowni informatycznej, w której można używać komputerów z mikrofonami.

Europejska społeczność szkolna powstała zanim jeszcze modne stały się portale społecznościowe. A przecież eTwinning jest taką właśnie społecznościową platformą, przeznaczoną dla placówek oświatowych i ich pracowników.

Powstała sieć szkół, które współpracują ze sobą korzystając z mniej lub bardziej wyrafinowanych narzędzi internetowych i informatycznych. Dzięki temu polskie szkoły uczestniczące aktywnie w pracach w sieci eTwinning zaczęły promować wykorzystanie przez uczniów (oraz nauczycieli) technologii informatycznych, zanim zaczęto nawet myśleć o wprowadzaniu laptopów do szkół.

Uczniowie i nauczyciele pracują online

W eTwinning można realizować rozmaitego rodzaju projekty edukacyjne. Ograniczeniem może być tylko kreatywność i zasoby czasowe pomysłodawców. Mogą to być projekty trwające tygodniami lub miesiącami, ale też można skupić się na zrealizowaniu konkretnego zadania jednego dnia. Co ważne, realizowane projekty mogą dotyczyć różnych dziedzin nauki, edukacji, rozmaitych obszarów działalności kulturalnej. Możemy zatem uczestniczyć w projekcie tworzenia strony internetowej albo filmu animowanego. Projekty mogą też być poświęcone rozwiązywaniu skomplikowanych zadań matematycznych lub nauce języka obcego przez internet.

Prace w projektach sieci eTwinning angażują uczniów i nauczycieli do wykorzystywania technologii IT już na poziomie wczesnej szkoły podstawowej lub nawet przedszkola. Narzędzia internetowe, korzystanie z internetowych kanałów wideo, praca z kamerą wideo lub aparatem cyfrowym, posługiwanie się oprogramowaniem do tworzenia grafiki – te wszystkie umiejętności nabywają uczniowie zaangażowani w konkretne projekty.

Nauczyciele chcący rozpocząć swoją przygodę w programie i chcący zainspirować do niego swoich uczniów mogą korzystać z wielu szkoleń dotyczących rozpoczęcia lub realizacji konkretnego zadania edukacyjnego. Co ważne, dostępne są zarówno kursy stacjonarne (najczęściej w Warszawie, ale także w wielu miastach wojewódzkich) oraz kursy internetowe, które wspomagają ich w dalszym rozwijaniu swoich umiejętności pracy w sieci. Na kursach internetowych nauczyciele uczą się m.in. w jaki sposób tworzyć atrakcyjne prezentacje multimedialne z wykorzystaniem fotografii i plików multimedialnych, jak dokonywać edycji zdjęć i filmów, jak tworzyć animacje i gify. Osobnym obszarem szkoleniowym są kwestie związane z tworzeniem całych audycji multimedialnych, nagrywaniem i zamieszczaniem podcastów (np. do nauki języków obcych).

Obszar wspomagający pracę nauczycieli jest bardzo rozbudowany, obejmuje wiele aspektów związanych także z doskonaleniem sieciowych umiejętności komunikacyjnych. Są dostępne szkolenia z zakresu efektywnego korzystania z serwisów społecznościowych oraz doskonalące umiejętności tworzenia galerii multimedialnych czy organizowania wideokonferencji. Dodatkowo możliwe są też kursy, na których pracownicy szkół dowiedzą się, w jaki sposób wybrać narzędzia hostingowe, CMS czy aplikacje do edycji języka HTML.

Praktyka czyni mistrza

Nauczyciel musi zarejestrować się w systemie, przypomina to mniej więcej utworzenie profilu na Facebooku. Po zarejestrowaniu otrzymuje dostęp do swego rodzaju dwóch obszarów – pierwszy ma rodzaj osobistego profilu składającego się z dwóch modułów. Jeden z nich to pulpit osobisty, gdzie nauczyciel prezentuje siebie i może wyszukiwać partnerów z podobnymi zainteresowaniami lub zamierzeniami edukacyjnymi. Drugi to TwinSpace, rodzaj wirtualnego pokoju nauczycielskiego, gdzie partnerzy dzielą się doświadczeniami dotyczącymi realizowanego projektu, starają się motywować do dalszej pracy, także wpływać na zachowania uczniów, publikować wpisy na blogu i wymieniać się doświadczeniami z partnerami z całej Europy. TwinSpace to swego rodzaju serce platformy, gdzie nauczyciel otrzymuje dostęp do skrzynki e-mail wolnej od spamu, ponieważ poczta elektroniczna działą w tym przypadku jedynie w ramach platformy eTwinning. Nauczyciel może z tego poziomu zarządzać pracą osób zaangażowanych w projekt za pomocą narzędzia „mój zespół”. Ponadto ma do dyspozycji wiele przydatnych funkcji, jak kalendarz, tablica czy dostęp do forum. Narzędzia w TwinSpace umożliwiają także tworzenie i zapisywanie niezbędnych do pracy plików oraz prostych stron internetowych.

Drugi obszar dostępny po zalogowaniu dotyczy rozwoju zawodowego nauczyciela. Są tam dostępne informacje o szkoleniach i kursach online, a także możliwość uczestniczenia w grupach zadaniowych, gdzie nauczyciele związani wspólną tematyką dzielą się doświadczeniami i wiedzą w swoich dziedzinach. Aby zgłosić chęć uczestniczenia w programach eTwinning, nie wystarczy założenie profilu i jego aktualizacja. Po zalogowaniu się i sprawdzeniu swoich danych w profilu, należy wejść w odpowiednią zakładkę i zgłosić chęć uczestniczenia w projektach. Tam też można szukać partnerów do własnych pomysłów i projektów. Używając wyszukiwarki można przeszukiwać całą bazę danych za pomocą słów kluczowych. Wyniki wyszukiwania można segregować według kategorii wiekowych, według kraju pochodzenia, języka, przedmiotu.

Trzeba pamiętać, że przystąpienie do programu eTwinning wymaga zgody dyrekcji szkoły. Oczywiście nie jest ona wymagana do samej rejestracji nauczyciela na platformie, jednak zgłoszenie chęci do realizowania projektu wymaga już zaangażowania władz danej placówki.

Jednym z ciekawszych projektów przeprowadzanych w ramach eTwinning był „Fly me to the moon” zrealizowany w gimnazjum w Czeladzi, przy współpracy ze szkołami z Francji, Turcji, Słowenii i Grecji. Uczniowie klas II i III gimnazjum poszerzali swoją wiedzę z zakresu astronomii i fizyki. Uczniowie z Francji zorganizowali wideokonferencję z astronomem pracującym w obserwatorium. W kolejnych etapach projektu prowadzono obserwacje księżyca zarówno bezpośrednio, jak i za pomocą narzędzi internetowych (np. NASA MicroObservatory). Całość udokumentowano fotografiami, grafikami oraz filmem przedstawiającym mechanizmy powstawania kraterów na księżycu. Dodatkową korzyścią było praktyczne zastosowania języka angielskiego w kontaktach między uczniami (ale także i nauczycielami) ze szkół z różnych krajów.

Kolejną zaletą eTwinning, którą szczególnie docenią bardziej zapracowane osoby, które nie mają zbyt wiele czasu na samodzielne opracowywanie pomysłów i projektów, jest dostęp do gotowej bazy projektów. Gotowe projekty są podzielone na kategorie (np. wiedza ogólna, ekonomia, fizyka itd.) i dostępne od ręki. Mogą służyć za inspirację do wykreowania na ich bazie własnego, samodzielnego projektu lub po prostu można z nich skorzystać niejako „z marszu”. Co ważne, gotowe projekty zawierają dane dotyczące m.in. kategorii wiekowych uczniów, dla których są przeznaczone (np. przedszkole 3–6 lat, szkoła podstawowa itd.), ale także zawierają listę niezbędnych narzędzi do ich wykonania. Np. nauczyciel musi wiedzieć, że wspólny koncert transmitowany online będzie wymagał znajomości obsługi odpowiednich narzędzi w serwisie YouTube; z kolei w projekcie, którego celem jest wyszukiwanie obiektów zabytkowych w najbliższej okolicy konieczna będzie znajomość opcji oferowanych przez Google Earth. Wiele projektów opiera się na tworzeniu prostych filmów lub animacji. Jedną z aplikacji promowanych w eTwinning jest MonkejJam, czyli program, który umożliwia przerabianie ilustracji choćby ze skanera lub nawet nagranych kamerą internetową i tworzenie z nich prostych animacji. Powstałe w ten sposób filmiki mogą być prezentowane jako pliki w formacie avi.

Sami nauczyciele przyznają, że na podstawie zrealizowanych w swoich szkołach projektów, cele edukacyjne udaje im się realizować szybciej i sprawniej niż w tradycyjny sposób. Dwa główne filary sukcesu to coraz lepsze posługiwanie się językiem obcym oraz nauczenie się praktycznego obsługiwania urządzeń takich jak komputer, skaner, aparat fotograficzny, kamera czy smartfon. Dodatkową korzyścią dla nauczycieli jest zwiększenie swoich szans na uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego, chociażby poprzez fakt uczestnictwa w wielu szkoleniach (stacjonarnych oraz internetowych). Praca w środowisku nowych technologii, w międzynarodowym otoczeniu z wykorzystywaniem języka obcego, skuteczne motywowanie uczniów do nauki i poszerzania swoich zainteresowań oraz nauka tworzenia projektów znacznie wzbogacają wachlarz zawodowych umiejętności nauczyciela.

Ważne z polskiej perspektywy jest także to, że w podstawie programowej znajduje się osobny przedmiot nauczania „informatyka”, a w połowie krajów Europy „informatyka” jest traktowana jako część nauczania innych przedmiotów. Dzięki takiemu podejściu uczniowie nabywają niejako od razu kompetencji informatycznych, uczą się korzystać z komputerów i narzędzi sieciowych w praktyce. Uczestniczenie w eTwinning jest najbardziej zbliżone do takiego podejścia – pracując nad realizacją projektu, jego uczestnicy w praktyczny sposób korzystają z nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia

Dużym problemem w polskich realiach jest fakt, że nie wszystkie placówki posiadają odpowiedni zasób sprzętowy, niezbędny do realizacji wielu projektów. Pracownia wyposażona w komputery z dostępem do sieci internetowej to minimum, bez którego nie da się właściwie rozpocząć przygody z eTwinning. Ale by w pełni móc uczestniczyć w działaniach eTwinning, potrzeba wielu innych urządzeń, na które nie wszystkie szkoły mogą sobie pozwolić – przydatne są kamery i aparaty, projektory multimedialne wraz z ekranami. Bardzo przydatne są ciekawe (aczkolwiek często odpłatne) programy do tworzenia grafiki, prezentacji multimedialnych lub prac audio-wideo. Wciąż nie wszystkie szkoły mogą pozwolić sobie na zakup tablicy multimedialnej, która z wykorzystaniem tzw. tablic sieciowych (np. GroupBoard) dawałaby możliwość pracy na tym samym materiale nie tylko na poziomie klasy, ale także z uwzględnieniem klasy partnerskiej na drugim końcu Europy.

Źródło: pcworld.pl
Zostań naszym fanem!