facebook
Mistrzowie Kodowania najlepszą Inicjatywą Edukacyjną Roku
20 października 2017

Tegoroczny tytuł Inicjatywy Edukacyjnej Roku 2017 został przyznany ogólnopolskiemu programowi Mistrzowie Kodowania. Dzięki tej inicjatywie już 100 tysięcy uczniów, na każdym etapie kształcenia, skorzystało z zajęć nauki programowania. Wyróżnienie zostało przyznane przez tygodnik „Głos Nauczycielski”.

Mistrzowie Kodowania to obecnie największy program edukacyjny w kraju prowadzony bez zaangażowania środków publicznych i w całości finansowany przez firmę Samsung. Jego celem jest rozwijanie cyfrowych kompetencji młodego pokolenia Polaków. Sprawia, że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować z jej użyciem własne projekty i wykorzystywać dla własnych potrzeb. Jak podkreślają organizatorzy inicjatywy - liczba miejsc pracy wymagających umiejętności cyfrowych z roku na rok się zwiększa, dlatego z myślą o przyszłości dzieci musimy je do tego przygotować.

W programie Mistrzów Kodowania uczestniczy już 1 700 placówek, prawie 4 500 nauczycieli i 100 000 uczniów. Wszystkie materiały Mistrzów Kodowania są na wolnych licencjach, co pozwala korzystać z nich każdemu, kto chce uczyć programowania. Choć beneficjentami programu są głównie dzieci, kluczowe działania skierowane są do nauczycieli. Specjalne szkolenia, webinary i gotowe scenariusze lekcji podwyższają ich kwalifikacje, ale często są też początkiem zrodzenia się nowej pasji, jaką staje się programowanie. To właśnie nauczyciele, wspólnie z organizatorami, tworzą Mistrzów i sami się nimi stają. W trakcie czterech lat trwania projektu zrealizowali setki tysięcy niesamowitych projektów programistycznych i zainteresowali programowaniem tysiące dzieci.

Honorowy tytuł Inicjatywy Edukacyjnej Roku to dla nas ogromne wyróżnienie. Dzięki zaangażowaniu tak wielu nauczycieli w całej Polsce, od lat tworzymy podstawy nowoczesnej i cyfrowej edukacji w Polsce. Za ich wysiłek i pasję, serdecznie dziękujemy – podkreśliła Blanka Fijołek z Samsung Electronics Polska podczas uroczystej gali finałowej konkursu Nauczyciel Roku.

Tegoroczna edycja konkursu jest podwójnie ważna dla Mistrzów Kodowania, ponieważ tytuł Nauczyciela Roku otrzymała biorąca udział w programie trenerka programowania - Marta Florkiewicz-Borkowska.

Źródło: edunews.pl
Zostań naszym fanem!